House of Abilities

I et nylig samarbeid med House of Abilities har vi hatt gleden av å levere en helhetlig designpakke, inkludert logo, nettside og roll-up, som sammen reflekterer kundens verdier og mål på en engasjerende måte.

 

Logo: Synliggjøring av Identitet

Logoens design er fundamentalt for enhver virksomhet, og House of Abilities ønsket en som kunne representere deres visjon klart og tydelig. Gjennom en grundig prosess med kunden ble det utviklet en logo som ikke bare fanget essensen av deres identitet, men som også kommuniserte deres unike tilnærming til rekruttering og utvikling.

 

Nettside: En Digital Plattform for Potensial

House of Abilities’ nettside ble utformet med en visjon om å være mer enn bare et sted for informasjon. Den skulle være et knutepunkt hvor besøkende kunne utforske muligheter, finne verdifulle ressurser og få innsikt i selskapets tjenester. Ved å kombinere en brukervennlig design med intuitiv navigasjon, har vi skapt en digital plattform som ikke bare tiltrekker seg besøkende, men også konverterer dem til engasjerte kunder og samarbeidspartnere. Prosessen med å utvikle en nettside involverer flere stadier, fra planlegging og design til utvikling og lansering. Først og fremst ble det gjennomført grundige samtaler med House of Abilities for å forstå deres behov, målgrupper og ønsker for nettsiden. Basert på denne innsikten ble det utarbeidet en plan som tok hensyn til både funksjonalitet og estetikk.

 

Roll-upen fungerer som en bærer av selskapets budskap i ulike arrangementer og sammenkomster. Vår design for House of Abilities’ roll-up er enkel, men samtidig kraftfull, med fokus på å formidle essensen av deres tjenester og styrke på en visuelt tiltalende måte. Resultatet er en roll-up som skiller seg ut og trekker oppmerksomheten til potensielle kunder og partnere.

 

 

category

date